Nowe umowy na PSZOK-i

Informujemy, że została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MIKI” Mieczysław Jakubowski na utworzenie i prowadzenie PSZOK-ów dla mieszkańców gmin Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”. Miejsca, w których zorganizowane będą PSZOK-i: Chrzanów, ul. Stara Huta 5 Libiąż, ul. Gromiecka (teren oczyszczalni ścieków) Trzebinia, ul. Piłsudskiego (teren dawnego składowiska odpadów) Zgodnie z zawartą...

2019-11-08

Czytaj więcej »

Informacja o przetargach - zmiana terminu otwarcia ofert

W związku z ze złożonymi przez Wykonawców pytaniami do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” i ich transport do RIPOK w Balinie” informujemy, że dokonana została modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przesunięty termin otwarcia ofert z 4 na 16...

2019-08-26

Czytaj więcej »

Projekt i wykonanie: ESC SA - Aplikacje internetowe