Informacja dla przedsiębiorców

Informacji dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie  handlu detalicznego i hurtowego Zgodnie z art. 6 ust. 27 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, przedsiębiorcy  prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których oferowane są  torby...

2019-08-21

Czytaj więcej »

Informacja o przetargach

Informacja w sprawie przetargów dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi Trwa postępowanie w sprawie wyłonienia podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Termin składania ofert wyznaczono na 4 września 2019 r. Równocześnie finalizowane są negocjacje z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Balinie w sprawie zagospodarowania odpadów, które będą dostarczane przez wyłonionego...

2019-08-21

Czytaj więcej »

Projekt i wykonanie: ESC SA - Aplikacje internetowe