Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”

ul. Piłsudskiego 4, 32-500 Chrzanów


Godziny otwarcia Biura Związku: poniedziałek 7:00 - 16:00

                                                     wtorek - piątek 7:00-15:00


Przyjmowanie stron:

Członek Zarządu Związku przyjmuje strony w poniedziałek w godz. 14:30 do 15:30

Centrala Tel. 32 623 2908, 32 624 0504

telefony wewnętrzne