Otwarcie PSZOK w Trzebini

Informujemy, że od najbliższej soboty (06.04.2019 r.) ponownie zostaje uruchomiony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Piłsudskiego w Trzebini (na terenie dawnego składowiska odpadów). Punkt będzie czynny w każdą sobotę w godzinach od 07:00 do 15:00.  Przypominamy, że do PSZOK można dostarczać m.in. odpady remontowo-budowlane, odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektroniczny...

2019-04-05

Czytaj więcej »

Informacja dla podmiotów odbierających odpady komunalne w 2018 r.

W związku z ustawowym obowiązkiem sporządzania przez podmioty odbierające odpady komunalne sprawozdań za II półrocze 2018 przypominamy, że termin składania ww. sprawozdań upływa 31 stycznia 2019r. Jednocześnie informujemy, że obowiązują już nowe formularze sprawozdań, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26.07.2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i...

2018-12-20

Czytaj więcej »

Projekt i wykonanie: ESC SA - Aplikacje internetowe