Zgnieciony lub uszkodzony kubeł metalowy można:

  • Oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
  • Wystawić do odbioru z odpadami wielkogabarytowymi
  • Sprzedać na najbliższym skupie złomu
  • Skontaktować się biurem obsługi klienta firmy AVR- na wyraźne życzenie mieszkańca kubeł zostanie odebrany przy najbliższym odbiorze odpadów zmieszanych. Firma nie zrobi tego sama na własną rękę, chyba, że kubeł wpadnie do środka śmieciarki- stamtąd już nie da się go wyciągnąć.
  • Nakleić na zniszczonym kuble informację „Do zabrania/odbioru”, bez konieczności zgłaszania w Biurze Obsługi Klienta. Wtedy pojemnik zostanie zabrany przy najbliższym terminie odbioru odpadów zmieszanych.

Firma nie odbiera sama zniszczonych pojemników, ze względu na interwencje mieszkańców z posądzeniami o kradzież lub zarabianie na sprzedaży złomu. Pojemniki są więc odbierane przez firmę tylko na wyraźne życzenie mieszkańców.