DEKLARACJA

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi wymaga, aby każdy właściciel nieruchomości złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Nieruchomości zamieszkałe - deklaracja

Nieruchomości zamieszkałe - informacja do deklaracji

Nieruchomości niezamieszkałe - deklaracja

Nieruchomości niezamieszkałe - informacja do deklaracji