W związku z ustawowym obowiązkiem sporządzania przez podmioty odbierające odpady komunalne sprawozdań za II półrocze 2018 przypominamy, że termin składania ww. sprawozdań upływa 31 stycznia 2019r.

Jednocześnie informujemy, że obowiązują już nowe formularze sprawozdań, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26.07.2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1627)

Sprawozdania na nowych formularzach prosimy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna"

ul. Piłsudskiego 4

32-500 Chrzanów